Program bilingvní školky

Jak to děláme

Týden je u nás rozdělen do tématických celků se zaměřením v jednotlivých dnech, přičemž stavíme na intenzivní umělecko-smyslové výchově vedené v dvoujazyčném prostředí. Aktivity se prolínají všemi smysly k podpoře rovnoměrného vývoje dítěte, a to v úzké spolupráci s rodiči. Pro větší smyslový podnět pracujeme i s prvky montessori.

Vzdělávací program zahrnuje

  • Dvojjazyčná koncepce:
    V naší školce se opíráme o foneticko – fonologické poznatky a tématické zaměření školky probíhá pod vedením anglicky mluvícího učitele. Od první vyučovací hodiny podporujeme přirozenou cestu učení prostřednictvím fonetického naslouchání. Vytváří se tím nenucené prostředí, kdy jsou dětem k dispozici veškeré činnosti včetně spontánní hry, společné zábavy, ale také výpomoc se všemi samoobslužnými činnostmi v průběhu dne. Patří sem i komunikace v průběhu stravování, hygieny či oblékání. Své jazykové dovednosti děti dále rozvíjejí nejen během vzdělávacího programu, ale také v rámci zájmových aktivit. Příkladem je hudební průprava, během níž se ztrácejí zábrany a jsou plně samy sebou i v cizojazyčném prostředí.
  • Montessori podnětné prostředí
  • Smart days
  • Dramaticko – hudební rozvoj a rytmizace
  • Umělecký rozvoj
  • Pohybová průprava
  • Diagnostika a prevence


Od října nabízíme rodičům každé první pondělí v měsíci mezi 8 – 10 h prostor, kdy mohou přijít a strávit čas při aktivitách společně se svými dětmi.

Jste off-line. Zkontrolujte prosím své připojení k internetu.