O bilingvní školce

Naše vize a kam směřujeme

Jako rodiče sami víme, že dnes je velmi těžké si vybrat školku, klub či předškolní zařízení pro naše nejmenší a že je to zároveň velice často první krok důvěry k cizímu subjektu. Pedagogika dáva dětem jednu z nejlepších možností vzdělávání v období, kdy je jejich mysl nejvíce otevřená přijímat nové věci a rozvíjet se. Nechme děti být zodpovědné, kreativní a co možná nejvíc nezávislé. Ať mají možnost se svobodně vyjadřovat, myslet, dělat vlastní rozhodnutí, a s nadějí a odvahou hledat své řešení a cestu.

Pilíře rozvoje

Především to jsou respekt k přírodě, úcta k sobě samému a okolí, globální vzdělávání, princip individuality, diagnostika rozvoje dítěte, zdravá životospráva a v neposlední řadě aspekty praktického života.

Individuální program

Náš program je určen pro maximálně 10 dětí ve skupině, protože individuální potřeby a nutnost rozdílného přístupu k poznání každého dítěte bereme skutečně vážně.

Prostředí školky

Děti mají k dispozici vnitřní prostory se vstupem na zahradu, horolezeckou stěnu a hernu vybavenou vysoce kvalitními montessori prvky, materiály a pomůckami podporující přirozený rozvoj a zapojení všech smyslů. Dále zahrádku, kde si děti pěstují bylinky a zeleninu a poznávají přírodní koloběh rostlin.

Kontakt s přírodou

Ve vzdálenosti pouhých 2 minut chůze od školky máme les, který využíváme jak pro hry a bojovky, tak k samotnému poznání přírody, jejích cyklů a vytváření přirozeného respektu k okolnímu prostředí.

Jste off-line. Zkontrolujte prosím své připojení k internetu.