Adaptace dítěte

Individuální přístup

Respektujeme individualitu každého dítěte a přirozený vývoj. Nástup do školky je velkým krokem pro celou rodinu. Adaptační program je nastaven tak, aby změny spojené s nástupem plynule navázaly a rozšířily zaběhnuté zvyky a staly se tak přirozenou součástí dne.

Stavíme na důvěře

Jedním z klíčových prvků zvládnutí každé změny je vzájemná důvěra. Adaptační program poskytuje dostatečný prostor a čas na budování vzájemné důvěry a postupného zvykání od pozorování k plnému zapojení.
Montessori školka

Jste off-line. Zkontrolujte prosím své připojení k internetu.