15 dobrých důvodů, proč si vybrat naší školku

Práce na principech M. Montessori s certifikovaným materiálem

Smart days zaměřené na zapojení pravé i levé hemisféry

Anglický mluvčí

Vlastní zahrádka s pěstováním zeleniny a bylinek a jejich následná konzumace

Přímá podpora samostatnosti dítěte

Atraktivní lokalita

Malý kolektiv (maximálně 10 dětí ve skupině)

Podrobné měsíční zprávy

Workshopy pro rodiče

Pololetní nebo individuální konzultace

Zapojení logopeda v české sekci

Výlety a exkurze do provozu reálného světa (cukrářství, bylinkárna, pekárna…)

Pravidelná návštěva biofarem

Nabídka odpoledních kroužků

Podpora a rozvoj respektu sám k sobě a okolí

Jste off-line. Zkontrolujte prosím své připojení k internetu.